Erik Berndalen- trumpet, valthorn, sång

Erik är bandets yngste, född 1981, och musikalisk ledare för MS sedan 2006. Redan 1994 började hans festivalresor runt i Europa, i Australien, Japan och USA. Han är till yrket arrangör, kompositör och undervisar i musikteori vid Malmö Musikhögskola.. Han verkar också inom kör-, symfoni- och militärmusik, därtill aktiv i Gunhild Carling Big Band.